Co je mantrailing?

Koncepce Mantrailingu tak, jak je dnes používána, pochází z Ameriky kde se stala jedinečnou, specializovanou a úspěšnou vyhledávací prací se psem. Bohužel po jejím znovuobjevení v Evropě nabyla tato koncepce, především v Německu módního trendu a pojmy jsou zčásti špatně používány a stále znovu v souvislosti s koncepcí trackingu (klasického pojetí stopařské práce) zaměňovány. V USA jsou tyto pojmy a související pracovní postupy jasně definovány. Principielně jsou známy 3 typy vyhledávacích prací podle způsobu práce se psem:

  1. Tracking – klasické sportovní a záchranné stopování podle metodiky IPO
  2. Air Scenting – vyhledávání osob jehož základem je práce vysokým nosem, práce s individuálním pachem hledané osoby
  3. Mantrailing - práce na lidské stopě využívající individuální pach hledané osoby

Tracking je stopařská práce psa s nízkým nosem, kde pes pracuje co nejblíže trasy skutečného pohybu hledané osoby (odpovídá klasické sportovní práci na stopě). Tracking je podle AKC, americké kynologické společnosti, považován za druh sportu, a jsou pro něj využívána prakticky všechna plemena psů.
Air Scenting je práce založená na pachu z ovzduší (větru), která odpovídá sice prohledávání ploch, nebo vyhledávání v horském terénu, ale je založena na vyhledávání individuálního pachu hledané osoby. .
Mantrailing je volné vyhledání ztracené osoby podle jejího individuálního pachu. Jde o to, aby se Tracking a Man-trailing braly jako dva různé pojmy, které nelze zásadně zaměňovat. U Mantrailingu sleduje pes individuální pachovou stopu zcela určitého člověka. Při tom je na jeho vůli, jak tuto pachovou stopu sleduje. Může se při tom držet poblíž stopy, nebo dokonce i přímo na stopě, anebo pracovat několik set metrů od ní, podle povětrnostní situace, terénu a individuálních předností daného psa. Je schopen sledovat tuto stopu v každém terénu, ve městě a to i ještě za několik dnů, v extrémních případech dokonce i týdnů (toto platí většinou pro plemeno bloodhound). Protože sleduje konkrétní individuální pach, může rozeznávat tímto způsobem (Scent discrimination) u každé osoby jeho specifický individuální pach a většinou nemá žádné problémy, takto pracovat i na silně kontaminované půdě.

Kontakt

MT Liberec mtliberec@seznam.cz